İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,

yeni nesil eğitim anlayışını anlattı

Teknoloji gençler için ortak bir kültürü temsil ediyor. Bununla birlikte, farklı bir iletişim dili de gelişiyor. Gençler, bu dille fikirlerini ve duygularını çok daha doğal bir şekilde anlık olarak paylaşıyor. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin yeni nesil eğitim anlayışını anlattı.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, yeni nesil eğitim anlayışını anlattı

Dünya değişiyor, gelişiyor. Hiçbir şey çocukluğumuzdaki gibi ya da onlu yirmili yıllar öncesindeki gibi değil. Hayatımızdaki pek çok şeyi değiştiren teknolojik gelişmeler elbette yaşam biçimimize etki ediyor. Her geçen yıl öğrenci profilindeki değişim hepimizin dikkatini çekiyor.

2000’li yıllardan itibaren çok hızlı bir biçimde kendini gösteren bu değişimin içine doğanlar “Z Kuşağı” olarak adlandırdı. “Z Kuşağının” sabırsızlığını, hızını, çok yönlülüğünü gözlemleyerek okullarımızdaki öğrenme-öğretme sürecini de buna göre yapılandırdık. 2000 yılında dünyaya gelen milenyumun ilk bebekleri artık 20 yaşında birer yetişkinler…

Bizler, “Z Kuşağının” her geçen yıl farklı özelliklerini keşfederken elbette değişim devam ediyor. 2020 itibarıyla Z kuşağı ortaokul ve lisede öğrenim görürken anaokulları ve ilkokullarda artık yeni kuşak “ALFALAR” bizlerle…

Alfa kuşağı, yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı telefonlar, sanayi 4.0’ın içine doğan kuşak… Uzmanlara göre; teknolojinin içine doğan bu yeni kuşak, dünyayı fiziksel sınırları olmayan bir yer olarak görüyor. Sahip oldukları ve hayatlarına entegre ettikleri tüm teknolojileri kişiselleştiriyor ve teknolojiyi diğer tüm kuşaklara göre daha merkezde tutuyor. Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabildiklerinden, Alfalar en girişimci kuşak olacak. Diğer kuşaklara göre daha az konuşacaklar ve gerekmedikçe fiziksel buluşmalardan kaçınacaklar. Biz analog göçmenler için teknolojik yenilikler hâlâ araçsal değere sahipken onlar için hayatlarına entegre, organik bir bileşen. Bu kuşak şimdiye dek gelmiş geçmiş tüm kuşakların en eğitimlisi ve teknolojik olarak en yetkini olacak.

Biz eğitimcilerin, gelişmeleri evrensel boyutta değerlendirmesi, bireyleri geleceğin dünyasına hazırlamak açısından çok önemli. Unutmayalım ki; önümüzdeki 20 yıl, milenyumun geride bıraktığımız ilk 20 yılından çok farklı olacak.

Anaokulundan İtibaren Algoritmik Düşünmeden Kodlamaya “Teknoloji Odaklı Projeler”

Anaokulundan itibaren “algoritmik düşünme ve kodlamayı” başlı başına bir ders olarak eğitim programımıza dahil ettik. Kampüslarımızdaki “İnovasyon Merkezleri” ve “Bilim Merkezleri”; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize arduino, robotik, sanal gerçeklik uygulamaları, greenbox teknolojisi, 3D yazıcılarla üretim gibi çok sayıda alternatif öğrenme yaşantısı olanağı sunuyor. Öğrencilerimiz, kodlama bilgileriyle robot koldan drone’a, mobil oyundan VR uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede projeler üretiyor.

Sanayi 4.0’ın Yeni Oyuncuları Maker Çocuklar

Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan ve dünyada hızla yayılan bir akım olan Maker hareketine, okul olarak 2016 yılında katıldık. Maker hareketi kapsamında yemek yapmaktan model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan 3 boyutlu yazıcılar ile basılan eşyalara kadar her ürün aslında Maker ruhu ile yapılmış kabul ediliyor. O dönemde, Maker Türkiye ile başlattığımız çalışmalarla maker ruhunun heyecanı okul atmosferine yayıldı. Öğrencilerimiz, Maker ruhuyla ortaya çıkardıkları ürünlerini okul içinde ve dışında “Maker Fest” adı verilen pek çok organizasyonda paylaşıyorlar. Buradaki motivasyon kaynağı ise öğrencilerin teknolojiyi kullanarak üretebildiklerini görmeleri oldu. Maker ruhunun temelinde rekabet yerine “paylaşım”, yoğun ezber bilgi yerine “öğrenme deneyimi” var. Maker hareketi okul kültürümüz içine yerleşerek “yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi, donanım ve eğlenceli bir öğrenme ortamı” yarattı. Öğrencilerimizin yaşam ve kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için gereken eleştirel düşünme, problem çözme, hayal etme, yaşam boyu öğrenme, yaratıcılık, inovatif düşünme ve iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını destekliyor. Çünkü, sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni dünya düzeni akıllı teknoloji üretirken bu akıllı teknolojiyi kullanabilecek bireyler de aslında 21. yüzyıl becerilerine sahip olmak zorunda. Özetle, “sanayi 4.0’ın yeni oyuncularının Maker çocuklar” olarak nitelendirilmesinin yaptığımız uygulamalarla ne denli doğru olduğunu görüyoruz.

Lise Öğrencilerine Yönelik 

“Gelecek Tasarımı Programı” 

Okullarımızda, yeni ve çağdaş teknolojilere yönelik uygulamalar, öğrencilerimize yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde yer alıyor.  Gelecek, “tasarım, yaratıcılık ve inovasyon” üzerine yapılandırılırken Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji “Gelecek Tasarımı Programı” ile öğrencileri hayal ederken üretmeye özendiriyor. Gelecek Tasarımı Programı; bireysel gelişim çatısı altında öğrencilere üst düzey zihinsel beceri kazandırmayı hedefleyen pek çok farklı uygulamayı kapsıyor. “Future Kültür”, “Girişimcilik”, “Patent ve Telif Farkındalığı” Gelecek Tasarımı Programının temel yapı taşları.

Yeni Nesil Ders Anlayışı…

“FUTURE KÜLTÜR”

“Hayat Bilgisinden” “Gelecek Bilgisine” yeni nesil ders anlayışıyla hazırlanan “Future Kültür” dersi, iki yıl önce Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nde uygulanmaya başladı. Yapay zekâlı robotlardan, akıllı şehirlere, yenilenebilir enerjiden dijital paraya, otonom araçlardan uzayda yaşama kadar geniş bir içeriğe sahip olan “Future Kültür” dersi, uzman eğitimcilerle öğrencilerini not kaygısından uzak tutarak geleceği bugünden düşündürtüyor.

Kampüslerimizde Türkiye’nin Lise Düzeyindeki İlk Ön Kuluçka Merkezi “EVREKA”yı Kurduk.

Girişimci olmayan bir bireyin küresel ölçekte var olabilmesi mümkün görünmüyor. Bireyin girişimci bir ruhla inovatif çalışmalar yapabilmesi için k12 düzeyindeki öğrenme süreci çok önemli. Öğrencilerin, üniversiteye başlamadan önce kazanacağı girişimcilik becerisi ve yeni fikirleri uygulamaya dönüştürebilme yollarını bilmesi “ön kuluçka” sürecinden geçiyor. 2 yıl önce Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji kampuslarında açılan Evreka Ön Kuluçka Merkezi, Türkiye’de lise düzeyinde açılan ilk ön kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor. Bu merkezde, bir iş fikri ya da yaratıcı projesi olan öğrencilere, pek çok olanak sağlanıyor. Geleceğin girişimcileri olmaya aday öğrenciler bu özel fırsatla, fikirlerini ya da projelerini geliştirmek için önce uzman kadrodan danışmanlık alıyor. Mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren destekle, öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürme ve toplumsal faydanın hizmetine sunma heyecanını yaşıyor. Patentli ürün sayısının, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlediği günümüzde öğrencilere lise yaşamlarında “patent ve telif farkındalığı” kazandırmak ön kuluçka çalışmalarının temel hedefleri arasında. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencilerinin, start-up öncesi girişim fikirlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin projelendirilerek patent ya da telife konu edilmesi ve işe dönüştürülmesi aşamalarında; laboratuvar imkânları sağlamak, mentor desteği yaratmak, eğitim ve seminerlerle odak görüşmeler oluşturmak, melek yatırımcı buluşmaları sağlamak ve ödüllü yarışmalarla öğrencileri motive etmek bu sürecin en önemli ayaklarını oluşturuyor.

İNOVATİF DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEYEN BİR GENÇLİK YAYINI: İNOVASYON KÜLTÜRÜ DERGİSİ

21. yüzyıl becerilerinden belki de ne önemlisi diyebileceğimiz inovatif düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılması gelecek için kilit bir nokta. Öğrencilerimize inovatif düşünme becerisini kazandırmak için okullarımızda pek çok uygulamayı işe koşuyoruz. Gerek fiziki düzenleme gerekse eğitim programının güncellenmesi bu konuda başta gelen uygulamalarımız. Örneğin, okullarımızda açtığımız inovasyon merkezleri öğrenciler için okulun cazibe merkezi… Bununla birlikte inovasyon kategorisinde sunduğumuz öğrenci kulüpleri bu konuya meraklı öğrenciler için cezbedici… Bu çalışmalarımıza ek olarak 2017 yılından bu yana üç ayda bir profesyonel olarak çıkarttığımız bir gençlik yayını olan “İnovasyon Kültürü” öğrencilerimiz için heyecanla okudukları bir dergiye dönüştü. Geleneğimizden gelen yayıncılık tecrübesiyle 8-16 yaş arası çocuk ve gençleri, içinde bulunduğumuz çağın kültürü, “İnovasyon Kültürü” ile buluşturuyoruz. Dergimizin en önemli özelliği tamamen öz kaynağımızı kullanarak öğrenci ve öğretmenlerimizin yazılarından oluşması…Öğrenci yayın kurulumuz ile birlikte hazırladığımız içeriğimiz inovasyon gündemini takip ediyor. Maker ruhu ile desteklediğimiz dergimizin yüzde ellisini atölye tadında hazırladığımız “yapabilirsin” bölümü oluşturuyor. Ayrıca, dünyadaki bilimsel gelişmeleri de takip eden bir anlayışla oluşturduğumuz içerik “NOBEL” gibi evrensel bir etkinliği de 3 yıldır düzenli olarak işliyor. Öğrencilerimiz, Nobel ödüllü bilim insanları ile röportaj yapıyor ve dergide yayımlıyor. Dergimizin aralık ayı sayısı her yıl NOBEL özel sayısı olarak çıkarılıyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU

Sevgili Koç burçları, bugün iş hayatınızda güçlü bir odaklanma yeteneğine sahip olabilirsiniz. Proje ve görevlerinize tam anlamıyla odaklanarak ilerlemeniz mümkün olacak. Aynı şekilde, ilişkilerinizde de duygusal olarak daha dengeli bir tutum sergileyebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Sevgili Boğa burçları, bugün sosyal çevrenizde aktif olabilir ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Bu ilişkiler size yeni fikirler ve perspektifler sunabilir. Aynı zamanda, sağlığınıza daha fazla özen göstermek için de motivasyon bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU

Sevgili Yengeç burçları, bugün yaratıcı projelerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ön plana çıkarabileceğiniz ve kendinizi ifade edebileceğiniz bir gün olabilir. Aşk hayatında ise romantik ve tutkulu bir atmosfer oluşabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Sevgili Aslan burçları, bugün aile ve ev yaşamınıza odaklanabilirsiniz. Evde düzenlemeler yapmak, aile üyeleriyle zaman geçirmek veya sevdiklerinizle bir araya gelmek isteyebilirsiniz. İş hayatında ise disiplinli ve organizasyonlu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Sevgili Başak burçları, bugün iletişim becerilerinizin ön plana çıkacağı bir gün olabilir. İş hayatında sunumlar yapabilir, müşterilerle iletişim kurabilir veya takım çalışmalarına katılabilirsiniz. Finansal konularda ise dikkatli ve hesaplı olmanız gerekebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Sevgili Terazi burçları, bugün maddi konularda daha fazla dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak bütçenizi dengelemeniz önemli olacak. Aynı zamanda, duygusal olarak da daha sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışmalısınız.

AKREP BURCU YORUMU

Sevgili Akrep burçları, bugün kendi ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarma eğiliminde olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak ve kişisel projelerinize odaklanmak önemli olacak. İlişkilerde ise daha fazla empati göstermek ve anlayışlı olmak önemli olacak.

YAY BURCU YORUMU

Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ne planladığınızı ve nereye gittiğinizi bildirin, ardından onları geziye katılmaya davet edin. Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, diğer insanları planlarınıza dahil ederek bazı ciddi liyakat puanları kazanabileceğiniz anlamına gelir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Sevgili Oğlak burçları, bugün kariyer ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. İş hayatında yeni fırsatlar ve projeler bulabilirsiniz. Aynı zamanda, sağlığınıza daha fazla özen göstermek ve düzenli egzersiz yapmak önemli olacak.

KOVA BURCU YORUMU

Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, haritanızın en dinamik iki açısını kesiyor, bu nedenle yaratıcı bir çabada başarılı olmak istiyorsanız, şimdi ona en iyi şansı vermenin tam zamanı. İnsanların fikirlerinize ne kadar açık olduklarına şaşırabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Sevgili Balık burçları, bugün ortaklaşa çalıştığınız projelerde daha fazla odaklanma gerekebilir. İşbirliği ve uyum içinde çalışarak daha başarılı olabilirsiniz. Aynı şekilde, ilişkilerinizde de daha fazla anlayış göstermek ve fedakarlık yapmak önemli olacak.

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM