İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,

yeni nesil eğitim anlayışını anlattı

Teknoloji gençler için ortak bir kültürü temsil ediyor. Bununla birlikte, farklı bir iletişim dili de gelişiyor. Gençler, bu dille fikirlerini ve duygularını çok daha doğal bir şekilde anlık olarak paylaşıyor. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin yeni nesil eğitim anlayışını anlattı.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, yeni nesil eğitim anlayışını anlattı

Dünya değişiyor, gelişiyor. Hiçbir şey çocukluğumuzdaki gibi ya da onlu yirmili yıllar öncesindeki gibi değil. Hayatımızdaki pek çok şeyi değiştiren teknolojik gelişmeler elbette yaşam biçimimize etki ediyor. Her geçen yıl öğrenci profilindeki değişim hepimizin dikkatini çekiyor.

2000’li yıllardan itibaren çok hızlı bir biçimde kendini gösteren bu değişimin içine doğanlar “Z Kuşağı” olarak adlandırdı. “Z Kuşağının” sabırsızlığını, hızını, çok yönlülüğünü gözlemleyerek okullarımızdaki öğrenme-öğretme sürecini de buna göre yapılandırdık. 2000 yılında dünyaya gelen milenyumun ilk bebekleri artık 20 yaşında birer yetişkinler…

Bizler, “Z Kuşağının” her geçen yıl farklı özelliklerini keşfederken elbette değişim devam ediyor. 2020 itibarıyla Z kuşağı ortaokul ve lisede öğrenim görürken anaokulları ve ilkokullarda artık yeni kuşak “ALFALAR” bizlerle…

Alfa kuşağı, yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı telefonlar, sanayi 4.0’ın içine doğan kuşak… Uzmanlara göre; teknolojinin içine doğan bu yeni kuşak, dünyayı fiziksel sınırları olmayan bir yer olarak görüyor. Sahip oldukları ve hayatlarına entegre ettikleri tüm teknolojileri kişiselleştiriyor ve teknolojiyi diğer tüm kuşaklara göre daha merkezde tutuyor. Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabildiklerinden, Alfalar en girişimci kuşak olacak. Diğer kuşaklara göre daha az konuşacaklar ve gerekmedikçe fiziksel buluşmalardan kaçınacaklar. Biz analog göçmenler için teknolojik yenilikler hâlâ araçsal değere sahipken onlar için hayatlarına entegre, organik bir bileşen. Bu kuşak şimdiye dek gelmiş geçmiş tüm kuşakların en eğitimlisi ve teknolojik olarak en yetkini olacak.

Biz eğitimcilerin, gelişmeleri evrensel boyutta değerlendirmesi, bireyleri geleceğin dünyasına hazırlamak açısından çok önemli. Unutmayalım ki; önümüzdeki 20 yıl, milenyumun geride bıraktığımız ilk 20 yılından çok farklı olacak.

Anaokulundan İtibaren Algoritmik Düşünmeden Kodlamaya “Teknoloji Odaklı Projeler”

Anaokulundan itibaren “algoritmik düşünme ve kodlamayı” başlı başına bir ders olarak eğitim programımıza dahil ettik. Kampüslarımızdaki “İnovasyon Merkezleri” ve “Bilim Merkezleri”; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize arduino, robotik, sanal gerçeklik uygulamaları, greenbox teknolojisi, 3D yazıcılarla üretim gibi çok sayıda alternatif öğrenme yaşantısı olanağı sunuyor. Öğrencilerimiz, kodlama bilgileriyle robot koldan drone’a, mobil oyundan VR uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede projeler üretiyor.

Sanayi 4.0’ın Yeni Oyuncuları Maker Çocuklar

Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan ve dünyada hızla yayılan bir akım olan Maker hareketine, okul olarak 2016 yılında katıldık. Maker hareketi kapsamında yemek yapmaktan model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan 3 boyutlu yazıcılar ile basılan eşyalara kadar her ürün aslında Maker ruhu ile yapılmış kabul ediliyor. O dönemde, Maker Türkiye ile başlattığımız çalışmalarla maker ruhunun heyecanı okul atmosferine yayıldı. Öğrencilerimiz, Maker ruhuyla ortaya çıkardıkları ürünlerini okul içinde ve dışında “Maker Fest” adı verilen pek çok organizasyonda paylaşıyorlar. Buradaki motivasyon kaynağı ise öğrencilerin teknolojiyi kullanarak üretebildiklerini görmeleri oldu. Maker ruhunun temelinde rekabet yerine “paylaşım”, yoğun ezber bilgi yerine “öğrenme deneyimi” var. Maker hareketi okul kültürümüz içine yerleşerek “yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi, donanım ve eğlenceli bir öğrenme ortamı” yarattı. Öğrencilerimizin yaşam ve kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için gereken eleştirel düşünme, problem çözme, hayal etme, yaşam boyu öğrenme, yaratıcılık, inovatif düşünme ve iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını destekliyor. Çünkü, sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni dünya düzeni akıllı teknoloji üretirken bu akıllı teknolojiyi kullanabilecek bireyler de aslında 21. yüzyıl becerilerine sahip olmak zorunda. Özetle, “sanayi 4.0’ın yeni oyuncularının Maker çocuklar” olarak nitelendirilmesinin yaptığımız uygulamalarla ne denli doğru olduğunu görüyoruz.

Lise Öğrencilerine Yönelik 

“Gelecek Tasarımı Programı” 

Okullarımızda, yeni ve çağdaş teknolojilere yönelik uygulamalar, öğrencilerimize yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde yer alıyor.  Gelecek, “tasarım, yaratıcılık ve inovasyon” üzerine yapılandırılırken Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji “Gelecek Tasarımı Programı” ile öğrencileri hayal ederken üretmeye özendiriyor. Gelecek Tasarımı Programı; bireysel gelişim çatısı altında öğrencilere üst düzey zihinsel beceri kazandırmayı hedefleyen pek çok farklı uygulamayı kapsıyor. “Future Kültür”, “Girişimcilik”, “Patent ve Telif Farkındalığı” Gelecek Tasarımı Programının temel yapı taşları.

Yeni Nesil Ders Anlayışı…

“FUTURE KÜLTÜR”

“Hayat Bilgisinden” “Gelecek Bilgisine” yeni nesil ders anlayışıyla hazırlanan “Future Kültür” dersi, iki yıl önce Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nde uygulanmaya başladı. Yapay zekâlı robotlardan, akıllı şehirlere, yenilenebilir enerjiden dijital paraya, otonom araçlardan uzayda yaşama kadar geniş bir içeriğe sahip olan “Future Kültür” dersi, uzman eğitimcilerle öğrencilerini not kaygısından uzak tutarak geleceği bugünden düşündürtüyor.

Kampüslerimizde Türkiye’nin Lise Düzeyindeki İlk Ön Kuluçka Merkezi “EVREKA”yı Kurduk.

Girişimci olmayan bir bireyin küresel ölçekte var olabilmesi mümkün görünmüyor. Bireyin girişimci bir ruhla inovatif çalışmalar yapabilmesi için k12 düzeyindeki öğrenme süreci çok önemli. Öğrencilerin, üniversiteye başlamadan önce kazanacağı girişimcilik becerisi ve yeni fikirleri uygulamaya dönüştürebilme yollarını bilmesi “ön kuluçka” sürecinden geçiyor. 2 yıl önce Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji kampuslarında açılan Evreka Ön Kuluçka Merkezi, Türkiye’de lise düzeyinde açılan ilk ön kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor. Bu merkezde, bir iş fikri ya da yaratıcı projesi olan öğrencilere, pek çok olanak sağlanıyor. Geleceğin girişimcileri olmaya aday öğrenciler bu özel fırsatla, fikirlerini ya da projelerini geliştirmek için önce uzman kadrodan danışmanlık alıyor. Mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren destekle, öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürme ve toplumsal faydanın hizmetine sunma heyecanını yaşıyor. Patentli ürün sayısının, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlediği günümüzde öğrencilere lise yaşamlarında “patent ve telif farkındalığı” kazandırmak ön kuluçka çalışmalarının temel hedefleri arasında. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencilerinin, start-up öncesi girişim fikirlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin projelendirilerek patent ya da telife konu edilmesi ve işe dönüştürülmesi aşamalarında; laboratuvar imkânları sağlamak, mentor desteği yaratmak, eğitim ve seminerlerle odak görüşmeler oluşturmak, melek yatırımcı buluşmaları sağlamak ve ödüllü yarışmalarla öğrencileri motive etmek bu sürecin en önemli ayaklarını oluşturuyor.

İNOVATİF DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEYEN BİR GENÇLİK YAYINI: İNOVASYON KÜLTÜRÜ DERGİSİ

21. yüzyıl becerilerinden belki de ne önemlisi diyebileceğimiz inovatif düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılması gelecek için kilit bir nokta. Öğrencilerimize inovatif düşünme becerisini kazandırmak için okullarımızda pek çok uygulamayı işe koşuyoruz. Gerek fiziki düzenleme gerekse eğitim programının güncellenmesi bu konuda başta gelen uygulamalarımız. Örneğin, okullarımızda açtığımız inovasyon merkezleri öğrenciler için okulun cazibe merkezi… Bununla birlikte inovasyon kategorisinde sunduğumuz öğrenci kulüpleri bu konuya meraklı öğrenciler için cezbedici… Bu çalışmalarımıza ek olarak 2017 yılından bu yana üç ayda bir profesyonel olarak çıkarttığımız bir gençlik yayını olan “İnovasyon Kültürü” öğrencilerimiz için heyecanla okudukları bir dergiye dönüştü. Geleneğimizden gelen yayıncılık tecrübesiyle 8-16 yaş arası çocuk ve gençleri, içinde bulunduğumuz çağın kültürü, “İnovasyon Kültürü” ile buluşturuyoruz. Dergimizin en önemli özelliği tamamen öz kaynağımızı kullanarak öğrenci ve öğretmenlerimizin yazılarından oluşması…Öğrenci yayın kurulumuz ile birlikte hazırladığımız içeriğimiz inovasyon gündemini takip ediyor. Maker ruhu ile desteklediğimiz dergimizin yüzde ellisini atölye tadında hazırladığımız “yapabilirsin” bölümü oluşturuyor. Ayrıca, dünyadaki bilimsel gelişmeleri de takip eden bir anlayışla oluşturduğumuz içerik “NOBEL” gibi evrensel bir etkinliği de 3 yıldır düzenli olarak işliyor. Öğrencilerimiz, Nobel ödüllü bilim insanları ile röportaj yapıyor ve dergide yayımlıyor. Dergimizin aralık ayı sayısı her yıl NOBEL özel sayısı olarak çıkarılıyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU

Merhaba, elbette! Bugün Koç burcu için, enerjinizin yüksek olacağı ve hareketli bir gün geçireceğiniz söyleniyor. Kendinizi ifade etmek, yeni projelere başlamak veya aktif bir yaşam sürmek için harika bir gün olabilir. Ancak, ani kararlar verirken dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde sabırlı olmaya çalışın ve duygularınızı kontrol altında tutun. Bugün, sağlık ve fitness ile ilgilenmek de size iyi gelebilir. Umarım bugün keyifli ve verimli bir gün geçirirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Merhaba! Bugün, Boğa burcundaki kişiler için ilişkilerde daha dengeli ve sabırlı olmak önemli olabilir. Kendinizi ifade etmek için sabırlı ve anlayışlı yaklaşmanız gerekebilir. Aynı zamanda, finansal konularda daha dikkatli ve planlı hareket etmeniz gerekebilir. Bugün, kendinize güvenin ve hedefleriniz doğrultusunda adımlar atmaya devam edin. Enerjinizi olumlu ve yapıcı alanlara yönlendirmeye çalışın. Umarım bugün güzel gelişmeler yaşarsınız, keyifli bir gün geçirmenizi dilerim!

İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU

Merhaba! Bugün, duygusal olarak dengede olmak önemli olacak. İletişim konularında hassas olabilirsiniz, başkalarının duygularını anlamaya çalışın. Bugün, evinizle ilgili konularla ilgilenebilir, aile bireylerinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi rahat hissetmek için kişisel alana ve kendinize zaman ayırmaya özen gösterin. Enerjinizi doğru yönlendirerek bugünü verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Merhaba! Bugün, Aslan burcu için iletişim becerilerinizle öne çıkabileceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi etkili bir şekilde ifade edebilir, başkalarını etkileyebilirsiniz. Ancak, ani kararlar almaktan kaçınmalı ve detaylara dikkat etmelisiniz. Özellikle, iş ilişkilerinizde uyumlu ve işbirlikçi olmaya özen göstermeniz gerekebilir. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek ve duygusal anlamda yakınlaşmak da bugün size iyi gelebilir. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle!

BAŞAK BURCU YORUMU

Tabii ki! Bugün, Başak burcu insanları için verimli ve başarılı bir gün olabilir. Etrafınızdaki insanlara destek olabilir, işlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Özellikle detaylara dikkat etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir. Sağlık açısından kendinize iyilik yapabileceğiniz bir gün olabilir, spora veya sağlıklı beslenmeye zaman ayırmak faydalı olacaktır. Aynı zamanda hayatınızda yapmanız gereken düzenlemeleri gözden geçirebilir ve olumlu değişiklikler yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Tabii ki! Bugün, Terazi burcunun insanlar için iletişim yetenekleri ve sevgi dolu duygular ön planda olabilir. Arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirerek ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda duygusal dengeyi korumak için kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Kararlılık ve odaklanma sizin için önemli olabilir, hedeflerinizi belirleyerek adımlarınızı bu yönde atabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise tutkulu ve romantik bir gün geçirebilirsiniz. Keyifli ve verimli bir gün geçirmeniz dileğiyle!

AKREP BURCU YORUMU

Tabii ki! Bugün, duygusal konularda derin düşüncelere dalabilirsiniz. Sevdiklerinizle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için harika bir gün olabilir. Ancak, gereksiz endişelerden kaçınmak ve mantıklı kararlar vermeye özen göstermek önemli olacaktır. İş hayatınızda pratik anlamda ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırarak dinlenmeyi unutmayın. Enerjinizi dengede tutmak için sağlıklı beslenmeye ve egzersize özen göstermeniz faydalı olacaktır.

YAY BURCU YORUMU

Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ne planladığınızı ve nereye gittiğinizi bildirin, ardından onları geziye katılmaya davet edin. Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, diğer insanları planlarınıza dahil ederek bazı ciddi liyakat puanları kazanabileceğiniz anlamına gelir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün iyimser ve kararlı bir tutum sergiliyorsunuz. Hedeflerinize odaklanmak için mükemmel bir gün olabilir. İş hayatınızda başarılar elde etmek için doğru adımları atabilirsiniz. Kendinize zaman ayırarak dinlenmeyi ve stressiz bir gün geçirmeyi unutmayın. İlişkilerinizde de daha anlayışlı ve sabırlı olmanız gereken bir gün olabilir. Sevdiklerinizle iletişiminizi kuvvetlendirmek için fırsatlar yaratabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, haritanızın en dinamik iki açısını kesiyor, bu nedenle yaratıcı bir çabada başarılı olmak istiyorsanız, şimdi ona en iyi şansı vermenin tam zamanı. İnsanların fikirlerinize ne kadar açık olduklarına şaşırabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz. İnsanlarla iletişimdeki inceliğiniz sayesinde yanınızdakilere destek olabilir, onları rahatlatabilirsiniz. Ancak, kendi duygusal ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmemelisiniz. İçsel dengeye odaklanmak ve kendinize zaman ayırmak için fırsatlar yaratın. Enerjinizi doğru yönlendirmek, hobilerinize zaman ayırmak veya rahatlama teknikleri kullanmak size iyi gelecektir. Kendinizi yeniden motive etmek için yapıcı düşüncelere odaklanın ve geleceğe umutla bakın.

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM