İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,

yeni nesil eğitim anlayışını anlattı

Teknoloji gençler için ortak bir kültürü temsil ediyor. Bununla birlikte, farklı bir iletişim dili de gelişiyor. Gençler, bu dille fikirlerini ve duygularını çok daha doğal bir şekilde anlık olarak paylaşıyor. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin yeni nesil eğitim anlayışını anlattı.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, yeni nesil eğitim anlayışını anlattı

Dünya değişiyor, gelişiyor. Hiçbir şey çocukluğumuzdaki gibi ya da onlu yirmili yıllar öncesindeki gibi değil. Hayatımızdaki pek çok şeyi değiştiren teknolojik gelişmeler elbette yaşam biçimimize etki ediyor. Her geçen yıl öğrenci profilindeki değişim hepimizin dikkatini çekiyor.

2000’li yıllardan itibaren çok hızlı bir biçimde kendini gösteren bu değişimin içine doğanlar “Z Kuşağı” olarak adlandırdı. “Z Kuşağının” sabırsızlığını, hızını, çok yönlülüğünü gözlemleyerek okullarımızdaki öğrenme-öğretme sürecini de buna göre yapılandırdık. 2000 yılında dünyaya gelen milenyumun ilk bebekleri artık 20 yaşında birer yetişkinler…

Bizler, “Z Kuşağının” her geçen yıl farklı özelliklerini keşfederken elbette değişim devam ediyor. 2020 itibarıyla Z kuşağı ortaokul ve lisede öğrenim görürken anaokulları ve ilkokullarda artık yeni kuşak “ALFALAR” bizlerle…

Alfa kuşağı, yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı telefonlar, sanayi 4.0’ın içine doğan kuşak… Uzmanlara göre; teknolojinin içine doğan bu yeni kuşak, dünyayı fiziksel sınırları olmayan bir yer olarak görüyor. Sahip oldukları ve hayatlarına entegre ettikleri tüm teknolojileri kişiselleştiriyor ve teknolojiyi diğer tüm kuşaklara göre daha merkezde tutuyor. Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabildiklerinden, Alfalar en girişimci kuşak olacak. Diğer kuşaklara göre daha az konuşacaklar ve gerekmedikçe fiziksel buluşmalardan kaçınacaklar. Biz analog göçmenler için teknolojik yenilikler hâlâ araçsal değere sahipken onlar için hayatlarına entegre, organik bir bileşen. Bu kuşak şimdiye dek gelmiş geçmiş tüm kuşakların en eğitimlisi ve teknolojik olarak en yetkini olacak.

Biz eğitimcilerin, gelişmeleri evrensel boyutta değerlendirmesi, bireyleri geleceğin dünyasına hazırlamak açısından çok önemli. Unutmayalım ki; önümüzdeki 20 yıl, milenyumun geride bıraktığımız ilk 20 yılından çok farklı olacak.

Anaokulundan İtibaren Algoritmik Düşünmeden Kodlamaya “Teknoloji Odaklı Projeler”

Anaokulundan itibaren “algoritmik düşünme ve kodlamayı” başlı başına bir ders olarak eğitim programımıza dahil ettik. Kampüslarımızdaki “İnovasyon Merkezleri” ve “Bilim Merkezleri”; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize arduino, robotik, sanal gerçeklik uygulamaları, greenbox teknolojisi, 3D yazıcılarla üretim gibi çok sayıda alternatif öğrenme yaşantısı olanağı sunuyor. Öğrencilerimiz, kodlama bilgileriyle robot koldan drone’a, mobil oyundan VR uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede projeler üretiyor.

Sanayi 4.0’ın Yeni Oyuncuları Maker Çocuklar

Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan ve dünyada hızla yayılan bir akım olan Maker hareketine, okul olarak 2016 yılında katıldık. Maker hareketi kapsamında yemek yapmaktan model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan 3 boyutlu yazıcılar ile basılan eşyalara kadar her ürün aslında Maker ruhu ile yapılmış kabul ediliyor. O dönemde, Maker Türkiye ile başlattığımız çalışmalarla maker ruhunun heyecanı okul atmosferine yayıldı. Öğrencilerimiz, Maker ruhuyla ortaya çıkardıkları ürünlerini okul içinde ve dışında “Maker Fest” adı verilen pek çok organizasyonda paylaşıyorlar. Buradaki motivasyon kaynağı ise öğrencilerin teknolojiyi kullanarak üretebildiklerini görmeleri oldu. Maker ruhunun temelinde rekabet yerine “paylaşım”, yoğun ezber bilgi yerine “öğrenme deneyimi” var. Maker hareketi okul kültürümüz içine yerleşerek “yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi, donanım ve eğlenceli bir öğrenme ortamı” yarattı. Öğrencilerimizin yaşam ve kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için gereken eleştirel düşünme, problem çözme, hayal etme, yaşam boyu öğrenme, yaratıcılık, inovatif düşünme ve iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını destekliyor. Çünkü, sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni dünya düzeni akıllı teknoloji üretirken bu akıllı teknolojiyi kullanabilecek bireyler de aslında 21. yüzyıl becerilerine sahip olmak zorunda. Özetle, “sanayi 4.0’ın yeni oyuncularının Maker çocuklar” olarak nitelendirilmesinin yaptığımız uygulamalarla ne denli doğru olduğunu görüyoruz.

Lise Öğrencilerine Yönelik 

“Gelecek Tasarımı Programı” 

Okullarımızda, yeni ve çağdaş teknolojilere yönelik uygulamalar, öğrencilerimize yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde yer alıyor.  Gelecek, “tasarım, yaratıcılık ve inovasyon” üzerine yapılandırılırken Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji “Gelecek Tasarımı Programı” ile öğrencileri hayal ederken üretmeye özendiriyor. Gelecek Tasarımı Programı; bireysel gelişim çatısı altında öğrencilere üst düzey zihinsel beceri kazandırmayı hedefleyen pek çok farklı uygulamayı kapsıyor. “Future Kültür”, “Girişimcilik”, “Patent ve Telif Farkındalığı” Gelecek Tasarımı Programının temel yapı taşları.

Yeni Nesil Ders Anlayışı…

“FUTURE KÜLTÜR”

“Hayat Bilgisinden” “Gelecek Bilgisine” yeni nesil ders anlayışıyla hazırlanan “Future Kültür” dersi, iki yıl önce Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nde uygulanmaya başladı. Yapay zekâlı robotlardan, akıllı şehirlere, yenilenebilir enerjiden dijital paraya, otonom araçlardan uzayda yaşama kadar geniş bir içeriğe sahip olan “Future Kültür” dersi, uzman eğitimcilerle öğrencilerini not kaygısından uzak tutarak geleceği bugünden düşündürtüyor.

Kampüslerimizde Türkiye’nin Lise Düzeyindeki İlk Ön Kuluçka Merkezi “EVREKA”yı Kurduk.

Girişimci olmayan bir bireyin küresel ölçekte var olabilmesi mümkün görünmüyor. Bireyin girişimci bir ruhla inovatif çalışmalar yapabilmesi için k12 düzeyindeki öğrenme süreci çok önemli. Öğrencilerin, üniversiteye başlamadan önce kazanacağı girişimcilik becerisi ve yeni fikirleri uygulamaya dönüştürebilme yollarını bilmesi “ön kuluçka” sürecinden geçiyor. 2 yıl önce Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji kampuslarında açılan Evreka Ön Kuluçka Merkezi, Türkiye’de lise düzeyinde açılan ilk ön kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor. Bu merkezde, bir iş fikri ya da yaratıcı projesi olan öğrencilere, pek çok olanak sağlanıyor. Geleceğin girişimcileri olmaya aday öğrenciler bu özel fırsatla, fikirlerini ya da projelerini geliştirmek için önce uzman kadrodan danışmanlık alıyor. Mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren destekle, öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürme ve toplumsal faydanın hizmetine sunma heyecanını yaşıyor. Patentli ürün sayısının, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlediği günümüzde öğrencilere lise yaşamlarında “patent ve telif farkındalığı” kazandırmak ön kuluçka çalışmalarının temel hedefleri arasında. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencilerinin, start-up öncesi girişim fikirlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin projelendirilerek patent ya da telife konu edilmesi ve işe dönüştürülmesi aşamalarında; laboratuvar imkânları sağlamak, mentor desteği yaratmak, eğitim ve seminerlerle odak görüşmeler oluşturmak, melek yatırımcı buluşmaları sağlamak ve ödüllü yarışmalarla öğrencileri motive etmek bu sürecin en önemli ayaklarını oluşturuyor.

İNOVATİF DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEYEN BİR GENÇLİK YAYINI: İNOVASYON KÜLTÜRÜ DERGİSİ

21. yüzyıl becerilerinden belki de ne önemlisi diyebileceğimiz inovatif düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılması gelecek için kilit bir nokta. Öğrencilerimize inovatif düşünme becerisini kazandırmak için okullarımızda pek çok uygulamayı işe koşuyoruz. Gerek fiziki düzenleme gerekse eğitim programının güncellenmesi bu konuda başta gelen uygulamalarımız. Örneğin, okullarımızda açtığımız inovasyon merkezleri öğrenciler için okulun cazibe merkezi… Bununla birlikte inovasyon kategorisinde sunduğumuz öğrenci kulüpleri bu konuya meraklı öğrenciler için cezbedici… Bu çalışmalarımıza ek olarak 2017 yılından bu yana üç ayda bir profesyonel olarak çıkarttığımız bir gençlik yayını olan “İnovasyon Kültürü” öğrencilerimiz için heyecanla okudukları bir dergiye dönüştü. Geleneğimizden gelen yayıncılık tecrübesiyle 8-16 yaş arası çocuk ve gençleri, içinde bulunduğumuz çağın kültürü, “İnovasyon Kültürü” ile buluşturuyoruz. Dergimizin en önemli özelliği tamamen öz kaynağımızı kullanarak öğrenci ve öğretmenlerimizin yazılarından oluşması…Öğrenci yayın kurulumuz ile birlikte hazırladığımız içeriğimiz inovasyon gündemini takip ediyor. Maker ruhu ile desteklediğimiz dergimizin yüzde ellisini atölye tadında hazırladığımız “yapabilirsin” bölümü oluşturuyor. Ayrıca, dünyadaki bilimsel gelişmeleri de takip eden bir anlayışla oluşturduğumuz içerik “NOBEL” gibi evrensel bir etkinliği de 3 yıldır düzenli olarak işliyor. Öğrencilerimiz, Nobel ödüllü bilim insanları ile röportaj yapıyor ve dergide yayımlıyor. Dergimizin aralık ayı sayısı her yıl NOBEL özel sayısı olarak çıkarılıyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU

Bugün enerjiniz yüksek olacak ve önemli adımlar atma isteği duyacaksınız. İş veya kariyerle ilgili konularda hırslı bir tavır sergileyebilirsiniz. Projelerinizi geliştirmek veya yeni girişimlerde bulunmak için doğru bir zaman olabilir. Ancak, aceleci davranmadan düşünerek hareket etmeniz önemlidir. Kişisel ilişkilerde de kendinizi ifade etme ihtiyacı hissedebilirsiniz, ancak agresif davranmamaya dikkat etmelisiniz. Kendi ihtiyaçlarınızın yanı sıra başkalarının da duygularına saygı göstermek önemlidir. Enerjinizi doğru şekilde yönlendirerek verimli bir gün geçirebilirsiniz.Umarım bu yorum size yardımcı olur. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim!

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün, kendinizi içsel huzur ve güven ile dolu hissedebilirsiniz. Duygusal olarak dengeli olmanız, ilişkilerinizde sağlam temeller oluşturmanıza yardımcı olacaktır. İş hayatınızda da başarılı bir gün geçirebilir, projelerinizi tamamlama konusunda istekli ve kararlı olabilirsiniz. Ancak, bazı beklenmedik engellerle karşılaşma olasılığını da göz ardı etmemelisiniz. Enerjinizi doğru yönlendirmek ve detaylara dikkat etmek, olası zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, kendinizi fazla zorlamadan dinlenmeyi ve rahatlamayı da ihmal etmemelisiniz. Keyif aldığınız aktivitelere zaman ayırarak stresi azaltabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek, beslenme düzeninize dikkat etmek ve egzersiz yapmak da önemlidir.

İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün, duygusal olarak karmaşık bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. İçsel dünyanız iyice karışık hissedebilirsiniz ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendinize zaman ayırıp duygularınızı anlamaya çalışmanız önemli olacak. Kendinizi daha iyi hissetmek için meditasyon veya yoga gibi rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz.Ayrıca, yakın ilişkilerinizde de bazı zorluklar yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. İletişim problemleri veya anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu durumda, kendinizi ifade etmek için sakin ve anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Başkalarının duygularını da dikkate aldığınızdan emin olun.İş veya kariyerle ilgili konularda da bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Proje veya görevlerde gecikmeler veya zorluklar ortaya çıkabilir. Sabırlı olup, adımlarınızı dikkatli bir şekilde atmalısınız. Ekip çalışmasına önem vermek ve işbirliği yapmak, sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.Genel olarak, kendinizi rahatlatabilmek için sakin ve dengeli bir şekilde hareket etmek önemli olacak. Duygusal olmak yerine, mantıklı ve soğukkanlı bir yaklaşım benimsemeye çalışın. Bu şekilde daha iyi sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün enerjiniz yüksek olacak ve karizmanızı etkili bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için gerekli olan gücü ve motivasyonu bulacaksınız. Sosyal ilişkilerde başarılı olmanız mümkün olduğu gibi, yeni insanlarla tanışabileceğiniz fırsatlar da çıkabilir. Ancak, abartılı davranma eğiliminiz olabileceği için dikkatli olmanızda fayda var. Ayrıca, gereksiz riskler almaktan kaçınmalı ve sağlığınıza özen göstermelisiniz. İyi bir denge sağlayarak içsel gücünüzü dengelemelisiniz. Bugün yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi ilerletebilir ve hedeflerinize yaklaşabilirsiniz. Etkileyici bir şekilde liderlik edebilir ve takdir edilen bir figür olarak öne çıkabilirsiniz. İş hayatında başarılar sizi bekliyor olacak. Önemli kararlar almak için uygun bir gün olabilir. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim!

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün mükemmeliyetçi tarafınızın ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Detaylara odaklanacak ve işlerinizi düzenleme isteği duyacaksınız. Ancak, kontrolsüz bir şekilde fazla detaylara takılmaktan kaçınmalısınız ve esneklik göstermelisiniz. Aynı zamanda, kendinizi gereksiz streslerden koruma konusunda dikkatli olmanız önemlidir. İş ilişkilerinde ise çözüm odaklı ve mantık çerçevesinde hareket etmeniz, başarıyı getirebilir. Sevdiklerinizle de uyumlu bir iletişim içinde olmak keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde dengeyi sağlamak için çaba gösterebilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde tartışmaları çözebilir ve insanlar arasında uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmemeniz önemlidir. Kendi değerlerinizi ve isteklerinizi ön plana çıkarmak sizi daha dengeli ve mutlu yapabilir. Bugün maddi konularda da dikkatli olmanız gerekebilir. Bütçenizi kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemlidir. Kendinize zaman ayırarak aklınızı ve bedeninizi dinlendirebilirsiniz. Keyif alabileceğiniz aktivitelere yönelmek sizi motive edebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve ilişkilerinizi güçlendirmek için uygun bir gün olabilir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi günler dilerim!

AKREP BURCU YORUMU

Merhaba! Akrep burcu için bugün, duygusal derinliğinizi keşfetmek ve iç dünyanızla bağlantı kurmak için harika bir gün olabilir. İçsel yolculuğunuza odaklanmak ve kendi duygusal zorluklarınızla yüzleşmek için zaman ayırmanız tavsiye edilir. Ayrıca, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve empati göstermek için de hassas bir zemin bulunuyor. Birine destek olabilir veya anlayış ve sevgiyle yaklaşabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek ve duygusal sınırlarınızı belirlemek için cesaretinizi kullanmanız da önemlidir. İyi bir denge sağlamak için iç huzura odaklanmayı unutmayın. Sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle!

YAY BURCU YORUMU

Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ne planladığınızı ve nereye gittiğinizi bildirin, ardından onları geziye katılmaya davet edin. Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, diğer insanları planlarınıza dahil ederek bazı ciddi liyakat puanları kazanabileceğiniz anlamına gelir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Kendi vizyonunuz, hedefleriniz ve amaçlarınız üzerine odaklanmanız gereken bir gün olabilir. İşinizde ya da kişisel projelerinizde ilerlemek için fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak, aşırı çalışma veya sabit bir hedefe saplanma eğilimi gösterebilirsiniz. Dengeli bir yaklaşım benimseyerek hem iş hem de kişisel yaşam arasında denge kurmayı unutmayın. Aynı zamanda, finansal konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Yatırımlarınız veya harcamalarınızı değerlendirmek için biraz daha detaylı bir şekilde analiz yapmanız faydalı olabilir. Sevdiklerinizle zaman geçirerek stressinizi azaltmak için birlikte keyifli etkinlikler yapmanız da önerilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, haritanızın en dinamik iki açısını kesiyor, bu nedenle yaratıcı bir çabada başarılı olmak istiyorsanız, şimdi ona en iyi şansı vermenin tam zamanı. İnsanların fikirlerinize ne kadar açık olduklarına şaşırabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün duygusal bir dengeye sahip olmak için kendinize zaman ayırmanız önemlidir. İçsel huzurunuzu ve dengeyi sağlamak için meditasyon veya yogaya zaman ayırabilirsiniz. İlişkilerinizde anlayışlı olmak ve başkalarının duygularını önemsemek, daha sakin bir ortam yaratmanıza yardımcı olacaktır. İş hayatınızda ise, sabırlı ve odaklanmış olmanız gereken bir gün olabilir. İş arkadaşlarınızla işbirliği içinde çalışmak ve sorumluluklarınızı yerine getirmek önemlidir. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz.Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim!

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM